سپهر زمانی

بیست و خورده‌ای سالمه، از اصفهان و دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان هستم :) به تولید محتوا و برنامه‌نویسی علاقه‌مندم...

سپهر زمانی

تولیدکننده محتوا و برنامه‌نویس

بیست و خورده‌ای سالمه، از اصفهان و دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان هستم :) به تولید محتوا و برنامه‌نویسی علاقه‌مندم...